Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności
Blog
Dla przedsiębiorców
Dyżury eksperta
Konkursy
Konsultacje
Newsy
Pliki
Regulaminy
Spotkania
Szkolenia
Warsztaty
Webinary
Wydarzenia
Popularne zapytania
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Aktualności
Blog
Dla przedsiębiorców
Dyżury eksperta
Konkursy
Konsultacje
Newsy
Pliki
Regulaminy
Spotkania
Szkolenia
Warsztaty
Webinary
Wydarzenia
Popularne zapytania
Menu
A
A
A
RODO

Regulamin RODO (Ochrony Danych Osobowych) dla Kołobrzeskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej zwane „KCRP”) zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Administrator danych
Administratorem danych osobowych przekazanych KCRP jest Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, z siedzibą pod adresem ul. Przykładowa 123, 78-123 Kołobrzeg.

Cele przetwarzania danych osobowych
KCRP przetwarza dane osobowe w celu:

Udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski.
Realizacji umów i świadczenia usług zgodnie z zawartymi umowami.
Wysyłania informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowych dotyczących ofert, wydarzeń lub usług KCRP, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.
Wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na KCRP.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

Wyrażona zgoda osoby, której dane dotyczą.
Wykonanie umowy, której strona osoba, której dane dotyczą, jest.
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na KCRP.
Prawo do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KCRP.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu realizacji określonych celów przetwarzania, a także w przypadkach wymaganych przez prawo. Mogą być udostępniane podmiotom takim jak:

Pracownicy lub współpracownicy KCRP, którzy muszą mieć dostęp do tych danych w celu realizacji swoich obowiązków służbowych.
Podmioty świadczące usługi na rzecz KCRP, takie jak dostawcy usług IT lub usług marketingowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez KCRP, mają prawo do:

Dostępu do swoich danych osobowych.
Poprawiania swoich danych osobowych.
Usunięcia swoich danych osobowych.
Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Wniosek o przeniesienie swoich danych osobowych do innego administratora.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw lub zgłoszenia wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez KCRP, prosimy o kontakt pod adresem:

Kołobrzeskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Adres: Unii Lubelskiej 33B, 78-100 Kołobrzeg
Telefon: +48 690 902 048
E-mail: kcrp@um.kolobrzeg.pl

Zabezpieczenia
KCRP podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób oraz przed ich utratą lub zniszczeniem.

Aktualizacje Regulaminu
Regulamin RODO może być okresowo aktualizowany w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Prosimy regularnie sprawdzać naszą stronę internetową, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.